top of page

Veri Talepleri

Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunmasına ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu Başvuru Formu’nu doldurmalı ve belirtilen ekleri ile birlikte,

  • Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Sinanpaşa Mahallesi, Şair Nedim Caddesi No: 46 A Beşiktaş/ İSTANBUL adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya

  • Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Sinanpaşa Mahallesi, Şair Nedim Caddesi No: 46 A Beşiktaş/ İSTANBUL adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya

Formu, saltfriedchicken1@gmail.com elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak göndermelisiniz.

Data Processing Request Form
bottom of page